Return to Article Details การเปลี่ยนแปลงคาบการแปรแสงของระบบดาวคู่แบบแตะกัน 5 ระบบ คือ CE Leonis, DF Hydrae, FZ Orion, YY Eridani และ FG Hydrae Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy