Return to Article Details การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจำแนกศักยภาพถิ่นที่ขึ้นของ ไม้สัก (Tectona grandis L.f.) ในธรรมชาติบริเวณอุทยานแห่งชาติแม่ยม จังหวัดแพร่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy