จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดวารสารฉบับเต็มได้ด้านใน

Vol. 39 No. 3 (2016): July - September

Published: 2016-11-18

Development of Business Model Using Lean Startup Methodology

Natanai Trinestsampan, Suthas Ratanakuakangwan

337-351

Packing Effect of a Crystalline Material with Different Particle Sizes on Heat Evolution of Pastes

Punnaman Norrarat, Weerachart Tangchirapat, Chai Jaturapitakkul

365-377

Effect of Palm Oil Fuel Ash on Alkali-Silica Reaction of Mortar

Suwat Ramjan, Weerachart Tangchirapat, Chai Jaturapitakkul

379-394

Mechanical Properties, Microstructure and Thermal Conductivity of Concrete Block Containing Fly Ash

Wunchock Kroehong, Sopon Sangpaen, Prapit Sitkanarak, Jerasak Wilairat

407-425

View All Issues
Indexed in tci