Contact

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์วรา รัตนโอภาส
Phone 897333779

Support Contact

นางสาวยุพดี พันธุ์สะ
Phone 074-260-260