กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แพลตฟอร์มการจำแนกหมู่เลือดโดยประยุกต์วิธีรูปแบบไบนารีเฉพาะที่จากการตกตะกอนของเลือด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล