กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทำนายสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทและการจำลองการอบเหนียว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล