Return to Article Details ผลกระทบของตำแหน่งอีวาโปเรเตอร์และคอนเดนเซอร์ต่อสมรรถนะในการถ่ายโอนความร้อนของเทอร์โมไซฟอนชนิดวงจรที่ใช้ R-134a เป็นสารทำงาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy