Return to Article Details ฮิวริสติกส์สำหรับปัญหาการจัดตารางการผลิต ในอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรขนาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy