Return to Article Details การประยุกต์วิธีการทากุชิสำหรับกระบวนกลึงที่ดีที่สุดโดยศึกษาค่าพารามิเตอร์ของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy