Return to Article Details การประยุกต์ด้วยวิธีการทากุชิสำหรับค่าที่ดีที่สุดของกระบวนการกลึงชิ้นงาน ประกอบเพลาโดยผลกระทบของค่าพารามิเตอร์ในเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy