Return to Article Details Vol. 12 No. 2 (2019): ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy