กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเพื่อตรวจสอบหาความยาวและจำนวนแถวที่เหมาะสมของรางปลูกในการจ่ายน้ำเย็นให้กับการปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy