กลับไปที่รายละเอียดของบทความ จำนวนของช้อนตักเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีผลต่ออัตราการการหยอดเมล็ด ของเครื่องหยอดข้าวนาแห้งแบบกึ่งอัตโนมัติ Download Download PDF