กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสะสมของแอมโมเนียทั้งหมด แอมโมเนียอิสระ และไนเตรท ในบ่อเลี้ยงปลาระบบน้ำหมุนเวียน Download Download PDF