กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การหาประสิทธิภาพเครื่องแปรรูปไม้แบบไร้ฝุ่น Download Download PDF