กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของอัตราส่วนผสมของโพลีเอทีลีนต่อพฤติกรรมการคืบและความเค้นดึง ของวัสดุเชิงประกอบ Download Download PDF