กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องอัดเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลจากใบอ้อย Download Download PDF