กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF