กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการแปรรูปอาหารควบคุมด้วยระบบ Internet of Things (IoT) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล