กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์สาเหตุการวิบัติเชิงลาดด้วยวิธีสมดุลจำกัด และ วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์และแนวทางการ ปรับปรุงแก้ไข กรณีศึกษา ทางหลวง 2159 ตอนชัยภูมิ-ห้วยยางดำ ที่ กม.27+700 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy