กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาการแก้ไขพฤติกรรมขับรถจักรยานยนต์ย้อนศรโดยการออกแบบเชิงเรขาคณิต ของถนนและการบังคับใช้กฎหมายด้วยเทคโนโลยีกล้อง AI Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy