กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2022): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล