กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยสำคัญที่มีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กับธุรกิจส่งออกรถยนต์ และชิ้นส่วนของประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy