กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประยุกต์ใช้โดยการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรณีศึกษาโรงเรียนเสิงสาง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy