กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 สอดแทรกการ์ตูน แอนิเมชัน 2 มิติ กรณีศึกษา : โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy