กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบ TPACK MODEL โดยการใช้การสอนแบบเสมือนจริง ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy