กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ระบบควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่างและอุณหภูมิของสารอาหารอัตโนมัติ สำหรับการปลูกผักวิธีไฮโดรโปนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy