กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์พยากรณ์หนี้สินจากบัญชีครัวเรือนเกษตรกรด้วยเทคนิคโครงข่าย ประสาทเทียม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy