กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาระบบตรวจข้อสอบอัตนัยภาษาไทยบนพื้นฐานการวัดค่าความคล้ายคลึง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy