กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับคำนวณประเมินความสูงและเพศ จากขนาดรองเท้า รอยพิมพ์ฝ่าเท้าและระยะก้าวเดิน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy