กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการทดลองใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษา บกพร่องทางการได้ยินเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy