กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การหาจุดเหมาะสมของการอบแห้งด้วยไมโครเวฟ ร่วมกับลมร้อน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy