กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางการใช้จำนวนเต็มเกาส์เซียนกับวิทยาการเข้ารหัสลับอสมมาตรแบบคลาสสิกและแบบหลังควอนตัม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy