แนวทางการใช้จำนวนเต็มเกาส์เซียนกับวิทยาการเข้ารหัสลับอสมมาตรแบบคลาสสิกและแบบหลังควอนตัม

ผู้แต่ง

  • วนารัตน์ จุฬพันธ์ทอง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
  • สุรเดช จิตประไพกุลศาล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

คำสำคัญ:

วิทยาการเข้ารหัสลับกุญแจสาธารณะ, วิทยาการเข้ารหัสลับอสมมาตร, วิทยาการเข้ารหัสลับหลังควอนตัม, จำนวนเต็มเกาส์เซียน

บทคัดย่อ

วิทยาการเข้ารหัสลับอสมมาตร หรือวิทยาการเข้ารหัสลับกุญแจสาธารณะ เป็นมาตรการที่นิยมนำมาใช้ในการรักษาความมั่นคงของข้อมูล เนื่องจากเชื่อกันว่าการเข้ารหัสลับแบบนี้ยากต่อการถูกโจมตี แต่เมื่อมีการคิดค้นขั้นตอนวิธีการโจมตีที่ทำงานบนการประมวลผลควอนตัม ส่งผลให้การโจมตีการเข้ารหัสลับอสมมาตรแบบคลาสสิกไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป จึงนำไปสู่การพัฒนาวิทยาการเข้ารหัสลับหลังควอนตัม การเข้ารหัสลับอสมมาตรแบบคลาสสิกและแบบหลังควอนตัมใช้เลขจำนวนเต็มมิติเดียวเป็นพื้นฐาน การนำคุณลักษณะของจำนวนเต็มเกาส์เซียนซึ่งมีสองมิติมาช่วยเพิ่มความซับซ้อนเพื่อให้การเข้ารหัสลับทนทานต่อการโจมตีจึงเป็นหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจ ในบทความนี้จึงได้รวบรวมแนวคิดการนำจำนวนเต็มเกาส์เซียนมาใช้กับวิทยาการเข้ารหัสลับอสมมาตรทั้งแบบคลาสสิกและแบบหลังควอนตัม

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-07-09

How to Cite

[1]
จุฬพันธ์ทอง ว. และ จิตประไพกุลศาล ส., “แนวทางการใช้จำนวนเต็มเกาส์เซียนกับวิทยาการเข้ารหัสลับอสมมาตรแบบคลาสสิกและแบบหลังควอนตัม”, PSRU JITE, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 1–12, ก.ค. 2020.