กลับไปที่รายละเอียดของบทความ จลนพลศาสตร์การอบแห้งชิ้นขิงด้วยเครื่องอบแห้งสุญญากาศแบบจังหวะ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy