กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาเคลือบหินฟันม้าที่มีทองแดงออกไซด์ ดีบุกออกไซด์ สังกะสีออกไซด์ และแบเรียมคาร์บอเนตเป็นสารเพิ่มเติม ที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy