กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์การ โดยใช้หลักการจัดการการไหลของสารสนเทศโลจิสติกส์ กรณีศึกษาคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy