กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเบื้องต้นของลักษณะการเสียรูปทรงท่อโลหะกลมที่เกิดจากเครื่องตัดในกระบวนการ ผลิตท่อแบบอาศัยความต้านทานไฟฟ้าด้วยวิธีการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy