กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาวิธีการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานรถยนต์เช่าด้วยเทคนิคการประเมินแบบสองขั้นตอน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy