กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของปริมาณน้ำเชื่อมซูโครสที่มีต่อการดูดซับน้ำมันในกระบวนการผลิตกล้วยแผ่นทอดกรอบ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy