กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการย้อมผ้าฝ้ายด้วยน้ำหมาก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy