กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเจริญและสร้างฟิล์มชีวภาพของแบคทีเรียสายพันธุ์ Escherichia coli บนพื้นผิวแผ่นสแตนเลสโดยการเพาะเลี้ยงด้วยน้ำนม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy