กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การหาภาวะที่เหมาะสมของการผลิตไกลซีนบีเทนภายใต้ความเครียดจากเกลือโดยไซยาโนแบคทีเรียมชนิดเซลล์เดี่ยว Synechococcus sp. MH 393765 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy