กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของกระบวนการดัดขึ้นรูปแบบ 3 จุด ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคและความเสียหายของโลหะแผ่นเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงชนิดเฟสคู่ JSC980Y Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy