กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบวิธีการหาค่าเหมาะที่สุด ด้วยโซลเวอร์ของ Excel 2019 และขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดแบบวาฬ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy