กลับไปที่รายละเอียดของบทความ วิธีการจัดสรรตารางกับการแก้ปัญหาการขนส่งแบบฟัซซี่สหัชญาณ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy