กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยสมองกลฝังตัวผ่าน NETPIE Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy