กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียผลิตพอลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอต จากดินบริเวณที่มีการปนเปื้อนน้ำมันในจังหวัดสงขลา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy