กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเพาะเลี้ยงเมล็ดและผลของ BA และ NAA ต่อการพัฒนาเป็นต้นอ่อนที่สมบูรณ์ของเอื้องเทียนสามดอก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy