กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินคุณค่าทางโภชนะ คุณภาพและผลผลิตจากกระบวนการหมักของพันธุ์กล้วย diploid (2n) triploid (3n) tetraploid (4n) หมัก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy